Tweets VV_Kampen

Meedoen Coupon Aktie

Beste leden,

 

Sinds kort hebben wij VV Kampen aangemeld voor de Meedoen-coupon actie van de gemeente Kampen. Deze actie is bedoeld om mensen met een laag inkomen, tot 110% van het minimuminkomen, bij te staan in de contributiekosten. Ieder lid die in aanmerking komt krijgt twee bonnen per jaar met een maximale waarde van €50 per bon. De bedoeling van deze actie is dat iedereen in de gemeente Kampen lid moet kunnen zijn van een sportvereniging en dat is een gedachte die ook wij koesteren. 

 

Ieder lid die meent aanspraak te kunnen maken op deze regeling kan zich melden bij de speciale Meedoen-balie van de gemeente. Wij raden tevens een ieder aan een kijkje te nemen op de website van de gemeente die aan deze actie is gewijd. Dat kan door op onderstaande link te klikken:

 

http://www.kampen.nl/zorg-en-welzijn/meedoenbon.htm

 

Meer informatie kan worden ingewonnen bij de gemeente zelf. Dit is een actie die door hen wordt uitgevoerd, niet door de aangesloten verenigingen zelf.

 

Namens het bestuur van VV Kampen,

 

Met vriendelijke groet,

Jasper Plender